Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

baghera
4486 0b73 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
baghera
9528 4ff6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
baghera
3116 f484
baghera
3511 4f7d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
9890 39b6 500

Had to share this @weheartit

baghera
1090 4878 500

charleskinbote:

summer more like ugh (mer)

baghera
baghera
3601 9335 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove
baghera
3799 24ac 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove
baghera
3652 c317 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove
baghera
Reposted fromFlau Flau viawonderfulnature wonderfulnature
5294 316b
1700 14e2 500
Reposted fromidiod idiod viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

June 11 2017

baghera
9119 490a 500
:)
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viakiteandra kiteandra
baghera
Reposted frombluuu bluuu viakiteandra kiteandra
baghera
7193 6896 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakiteandra kiteandra
0257 acbe
Reposted fromtosiaa tosiaa vianataliana nataliana
baghera
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viadlaczegonie dlaczegonie
baghera
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaraindrops raindrops
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl