Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

baghera
3601 9335 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove
baghera
3799 24ac 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove
baghera
3652 c317 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove
baghera
Reposted fromFlau Flau viawonderfulnature wonderfulnature
5294 316b
1700 14e2 500
Reposted fromidiod idiod viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

June 11 2017

baghera
9119 490a 500
:)
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viakiteandra kiteandra
baghera
Reposted frombluuu bluuu viakiteandra kiteandra
baghera
7193 6896 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakiteandra kiteandra
0257 acbe
Reposted fromtosiaa tosiaa vianataliana nataliana
baghera
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viadlaczegonie dlaczegonie
baghera
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaraindrops raindrops
baghera
baghera
Reposted frombluuu bluuu viakiteandra kiteandra
baghera
4404 a822
Reposted fromalsh alsh via3u3a 3u3a
baghera
4192 d7e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiteandra kiteandra
0842 8243 500

darkbeautymag:

Joseph Corsentino - The Abyss
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/03/joseph-corsentino-the-abyss/

Reposted fromKaviah Kaviah viaelentarie elentarie
baghera
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viarayla rayla
baghera
5643 b3fc
Reposted fromnazarena nazarena viaelentarie elentarie
baghera
1510 847f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiteandra kiteandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl